9 stycznia 2022

Obostrzenia Sanitarne / Główne Zasady Bezpieczeństwa

OBOSTRZENIA SANITARNE / GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Szanowni Państwo,
W trosce o wspólne bezpieczeństwo związane z COVID-19 na naszym obiekcie, przypominamy i prosimy o stosowanie się do zaleceń, a jednocześnie informujemy:
Całkowity limit podczas jednej tercji wynosi 110 osób
Limit dla osób niezaszczepionych wynosi 30% maksymalnego obłożenia
Na LIGAWIE przy Bułgarskiej obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
Prosimy klientów o sprawne i w miarę możliwości szybkie opuszczanie holu (przebieralni)
Zachęcamy do korzystania ze środków dezynfekcji dłoni dostępnych na naszym obiekcie
Przypominamy również o konieczności zachowania dystansu społecznego, który wynosi minimum 1,5 metra.
Zalecamy, aby stosować się do oznaczeń sanitarnych znajdujących się na obiekcie, a w szczególności przy kasach
ZESPÓŁ LIGAWY